Nezapomeňte na kontroly

By 2.7.2020

Nikdo z nás si nepřeje ohrozit život svých nejbližších a domov, který poctivě během svého života budoval. Proto bychom neměli podcenit péči o komíny. Zanedbání by mohlo vyústit v požár a ohrožení lidských životů. Navíc bychom pak mohli mít problém i s vyřizováním pojistné události. Zákon pamatuje na bezpečnost komínů a upravuje ji příslušnou vyhláškou. Ta ukládá povinnost fyzickým i právnickým osobám udržovat tato zařízení v dobrém technickém stavu a povinnost zajišťovat jejich pravidelnou kontrolu a čištění. Kontroly se samozřejmě týkají i rekreačních zařízení, tedy chat a chalup.

V ohrožení života

Při každoroční kontrole tak dojde k ověření integrity spalinové cesty, čistoty komína, jeho tahu a minimalizaci vzniku překážek, které by mohly narušit jeho bezproblémový chod. Čištění spalinové cesty komínů je nutné provádět v závislosti na druhu topiva a připojeného spotřebiče paliv. Mnozí lidé si vůbec neuvědomují, že pokud dojde k neštěstí a neproběhla platná revize komínů, nemusí dostat od pojišťovny za vzniklé škody vůbec nic. A navíc, komín je třeba čistit i z toho důvodu, že když je ucpaný, není průchozí. Hrozí tak únik oxidu uhelnatého, který není vidět ani cítit, a přitom se jedná o smrtelně jedovatý plyn.