Je to chemický čistič

By 6.7.2020

S chemickými čističi se setkal určitě každý z nás. Koupit je lze prakticky všude. Pokud nevíte, co je poppers, tak si buďte jisti tím, že víte, že jen nevíte, že má takový název. Jedná se totiž také o chemický čistič, který je vysoce hořlavý a který nám může způsobit mnoho problémů, pokud s ním nebudete manipulovat tak, jak je v návodu uvedeno. Bezpečně a s ochrannými pomůckami. Jedná se o vysoce hořlavou látku, proto dbejte pokynů uvedených na obalu.

Jak s ním postupovat?

Co je poppers tedy víme, ale jak bychom měli postupovat, ví málo z nás. V každém případě bychom neměli zapomínat na ochranný oděv a ochranné rukavice, dále by měli být uzamčeny v prostoru mimo dosah dětí. U nich totiž nikdy nevíme, co je může napadnout, a následky by v tomto případě mohly být fatální. Při práci s nimi nemanipulujte s otevřeným ohněm a v žádném případě nekuřte. Pokud se dostane do styku s vaší kůží, důkladně ji ihned omyjte vodou. Pokud se nebudete cítit dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodceňujte příznaky, které mohou mít negativní následky.