Běžný materiál

By 12.3.2019

Skladovat se dá jakýkoliv materiál. Klasickým materiálem jsou předměty jakéhokoliv charakteru a užití, které spadají do kategorie pevných přepravních materiálů. Tyto jsou většinou ukládány na přepravní obaly, případně do přepravních obalů. To mohou být jednak palety, nebo paletové bedny a podobně.

Skladové zvláštnosti

Zatímco větší materiál kusový se na palety, či bedny skládá, drobnější kusy se musí dávat do kompaktních obalů krabic, sáčků, případně právě do přepravních beden, aby se nerozsypávaly. Právě velmi drobný materiál se nazývá sypkým. Ten nelze skladovat většinou volně – byť se to tak třeba v uhelných skladech, pískovnách a i sýpkách, či cukrovarech dělá docela běžně. Rovněž tekutý materiál je třeba skladovat v obalech, které zamezí roztečení látky do prostoru. Teprve takový pevný obal se sypkou či tekutou látkou může být umístěn na palety a ty pak teprve mohou zaplnit příslušné skladové regály.