Zodpovědnost je na vás

Za bezpečnost během jízdy odpovídá samozřejmě řidič. Měl by si být vědom toho, že svou nezodpovědností ohrožuje nejen sebe ale…

Continue
Category :Nezařazené